top of page

VITALITY

Dat groen een positief effect heeft op de gezondheid is inmiddels al veelvuldig bewezen. Zo hebben veel studies aangetoond dat de aanwezigheid van groen stress vermindert. In Nederland bewezen onderzoekers dat in een groene woonomgeving gezondere mensen leven. En in een Deense studie bleken werknemers met een groen uitzicht tevredener. Deze tevredenheid had weer een positief effect op de zelfgerapporteerde werkcapaciteit.

 

Voordelen van groen:

  • Productievere werkhouding. 

Hoewel infectieziekten vroeger verantwoordelijk waren voor ziektelast, voeren tegenwoordig leefstijl-gerelateerde aandoeningen (zoals depressies, hart- en vaatziekten) de boventoon. Een belangrijke risicofactor voor leefstijl-gerelateerde aandoeningen is chronische stress, die psychische gevolgen kan hebben. Burn-out en andere psychische aandoeningen staan bovenaan de lijst van beroepsziekten. Onderzoek wees uit dat werkstress, werkdruk en te moeilijk werk hebben geleid tot 7,5 miljoen verzuimdagen in 2014. Het verminderen en voorkomen van deze problemen kan al door de aanwezigheid van groen op en om de werkplek. Alleen al uitzicht op groen vanaf de werkplek leidt tot minder stress. Een groene buitenruimte waar werknemers gebruik van kunnen maken daarentegen leidt tot minder stress én meer tevredenheid over de werkplek. Mensen die lekker in hun vel zitten en weinig stress ervaren, zijn niet alleen gezonder, maar ook productiever. 

  • Meer lichaamsbeweging.

Sedentair gedrag is een hoge risicofactor voor leefstijlgerelateerde aandoeningen. Zitten wordt zelfs het nieuwe roken genoemd. Een inspirerende buitenruimte motiveert mensen te bewegen, bijvoorbeeld korte wandelingen maken als korte pauze of wandelend vergaderen. Bijkomend voordeel is de verhoogde creativiteit.

bottom of page