top of page

GREEN ENVIRONMENT

De hitte stress kan tot wel twee graden verlaagd worden door gebruik te maken van groen in de omgeving (straatgroen, groene gevels en daken). Zo kan het in stadsparken en -bossen 1,5 tot 3,5 graden koeler zijn dan ergens anders in de stad. Daarnaast zorgen bomen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, en verbeteren ze de bodem waardoor overtollig regenwater sneller opgenomen kan worden. Bomen worden gezien als de kost efficiëntste manier om hittestress tegen te gaan en voor gezonde lucht te zorgen. 

Groen vergroot de biodiversiteit in de omgeving waar ook wij als mens van afhankelijk zijn, de zogenaamde ecosysteemdiensten die de natuur aan ons biedt zijn cruciaal voor het bestaan van de mens op deze aarde. 

Onderzoek heeft ook aangetoond dat groen ook een positieve uitwerking heeft op de vitaliteit en welzijn van de mens.

Wanneer we in contact komen met groen worden we rustiger, wanneer we zicht hebben op groen wordt stress gereduceerd, waardoor ziekteverzuim afneemt en mensen productiever zijn. In een groene omgeving worden mensen gestimuleerd om bijvoorbeeld een lunch-ommetje te maken. Dit houdt medewerkers scherp en gezond. Lang achtereen zitten is ongezond.

Ook is groen een goede manier om aan te zetten tot ontmoeten en bij te dragen een een stukje zingeving van de werknemers. Dit gaat weer gepaard met een grotere werktevredenheid bij de werknemer. 

bottom of page