DE GROENE METER²

INSIGHTS

Je hebt een QR code gescand, wat betekent dat je in de buurt bent

van een Groene Meter²! Super. 

Wat wil je graag weten?

Ik wil graag meer weten over de impact die deze Groene Meter² teweeg brengt. 
Ik wil graag meer weten over de planten die in de Groene Meter² staan.