top of page

GROENAANLEG

Elk stuk groen dat je aanlegt is een stap vooruit. Wanneer je wilt vergroenen kan BASE je ondersteunen in het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van dit groen in samenwerking met diverse partners. Zo hoef jij alleen maar te genieten van de voordelen van groen. 

Wanneer je besluit om samen met BASE te gaan vergroenen dan zorgen wij voor:

  • Een ontwerp van (eetbaar) groen met hoge ecologische waarde;

 

  • De aanleg én het beheer van het groen in samenwerking met diverse partners;

       en daarmee zorgen we samen voor een:
 

  • Aantrekkelijke werkomgeving die bij draagt aan de vitaliteit van medewerkers. Een werkomgeving waar we de lokale ecosysteemdiensten optimaliseren; het aantoonbaar verminderen van hittestress, verhogen van waterbergend vermogen en andere ecosysteemdiensten zoals hieronder in de tabel staan weergegeven. 

tree.png
bottom of page